stat4u

Portret psychologiczny kobiety.

  • Rodzaj: Prezentacja maturalna
  • Ocena: 20/20
  • Data dodania: 2011-09-15
  • Ilość słów: 1387
  • Plan prezentacji: TAK
  • Bibliografia: TAK
  • Materiały dodatkowe: NIE
  • Ilość pobrań: 0

Przykładowy fragment pracy:

Tematem moim wybranym na maturalny egzamin jest: Portret psychologiczny kobiet w literaturze. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich. Jednak by w pełni oddać sens wybranego przez mnie tematu, chciałabym omówić sama istotę portretu psychologicznego. Nie ma z...

W prezentacji wykorzystano dzieła autorów:

Kuncewiczowa Maria, Reymont Władysław, Sofokles, Szekspir William

Kup teraz przez tpay.com

Cena streszczenia: 19 zł

uzyskasz pełen dostep do pracy przez 3 dni