stat4u

Zbrodnia i kara… Wina i kara… Omów jak traktują ten problem różne teksty kultury.

  • Rodzaj: Prezentacja maturalna
  • Ocena: 18/20
  • Data dodania: 2011-09-01
  • Ilość słów: 3154
  • Plan prezentacji: TAK
  • Bibliografia: TAK
  • Materiały dodatkowe: NIE
  • Ilość pobrań: 0

Przykładowy fragment pracy:

Problem zbrodni i kary w różnych tekstach kultury wiąże się zawsze z rozważaniami natury moralnej i zawsze dotyka sprawy ogólnoludzkich norm etycznych. Motyw winy i należnej za nią kary jest aktualny odkąd
człowiek zyskał rozum i wolną wolę, a tym samym odkąd istni...

W prezentacji wykorzystano dzieła autorów:

F. Dostojewski, W. Broniewski, A. Mickiewicz, Z. Nałkowska

Kup teraz przez tpay.com

Cena streszczenia: 19 zł

uzyskasz pełen dostep do pracy przez 3 dni