stat4u

Prezentacje maturalne sortuj według: daty oceny ilości słów

20

Różne wizerunki kobiety w literaturze i sztuce modernizmu.

Temat, jaki chciałbym dziś przed państwem zaprezentować to: Sposoby kreowania kobiet w literaturze. W literaturze wizerunek kobiet był jednym z głównych wątków poruszanych przez pisarzy. Czego świadectwem są liczne publikacje na owy temat. Stanowią źródło natchni...... czytaj dalej

dodano: 2013-09-02
ilość słow: 2400
ocena: 20/20
19

Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.

Tematem mojej pracy jest zbrodniarz- jako bohater literacki. Zbrodnia to jeden z najbardziej powszechnych i uniwersalnych motywów literackich świata. Jest to archetypiczny wręcz, ponadczasowy topos, którym posługiwali się twórcy począwszy od starożytności, a skończywsz...... czytaj dalej

dodano: 2013-09-01
ilość słow: 2835
ocena: 19/20
19

Błąd językowy jako źródło komizmu.

Komunikacja jest, jak wszyscy dobrze wiemy, jedną z podstawowych umiejętności człowieka. I chociaż na ten temat napisano i powiedziano już bardzo wiele, to temat nie został jeszcze wyczerpany. Podstawowym narzędziem komunikacji jest język. Najłatwiej zdefiniować go jak...... czytaj dalej

dodano: 2013-08-30
ilość słow: 2354
ocena: 19/20
20

Córki - bohaterki literatury pięknej. Co je łączy a co dzieli?

Tematem mojej pracy są córki - bohaterki literatury pięknej. Motyw córki gości bardzo często na kartach literatury. Artyści przedstawiają wiele ciekawych portretów córek. Oczywiste jest, że każda epoka inaczej postrzegała córkę, przypisując jej inną rolę i zwra...... czytaj dalej

dodano: 2013-08-30
ilość słow: 2737
ocena: 20/20
19

Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Przeanalizuj wybrane przykłady oraz wskaż podobieństwa i różnice.

Epistolografia to sztuka pisania listów zgodnie z obyczajami danej epoki. Jest to również dziedzina piśmiennictwa zajmująca się listami oraz ich zbiorami, a także utworami literackimi pisanymi w formie listów. Listami właśnie zajmę się w mojej pracy ukazując języ...... czytaj dalej

dodano: 2013-08-30
ilość słow: 959
ocena: 19/20
20

Zapożyczenia językowe. Omów problem i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.

Tematem mojej prezentacji maturalnej są zapożyczenia językowe. Omówię problem oraz ocenię zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim i postaram się wykazać, że zapożyczenia są jego powszechnym i nieodzownym elementem. Aby przedstawić zagadnienie, najpierw ...... czytaj dalej

dodano: 2013-08-16
ilość słow: 1588
ocena: 20/20
20

Bohater tragiczny w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.

Postaram się w swojej prezentacji przybliżyć temat na wyszczególnionych przeze mnie w polanie lekturach. Na początek jednak zajmę się omówieniem zagadnieniom, które są podstawa tematu. Będzie to bohater tragiczny oraz pojęcie tragedia. Tragedia jest to gatunek dramatu...... czytaj dalej

dodano: 2013-08-14
ilość słow: 1751
ocena: 20/20
20

Motywy średniowieczne w literaturze fantasy

Na początku mojej prezentacji chciałabym po krotce wyjaśnić, czym jest fantastyka. Mogłabym w tym miejscu podać encyklopedyczną definicję i przejść do omawiania lektur, fantasy jedna nie jest zwykłym gatunkiem literackim. Fantasy, jak pisze Terry Pratchett, powstaje z ...... czytaj dalej

dodano: 2013-08-01
ilość słow: 2444
ocena: 20/20
17

Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach.

Folklor, czyli całokształt kultury określonego kręgu społecznego, przede wszystkim chłopstwa, różniący się w sposób zasadniczy od kultury reprezentowanej przez wykształcone warstwy społeczne. Folklor jest tematem inspirującym pisarzy w różnych epokach. Szczególne...... czytaj dalej

dodano: 2013-07-30
ilość słow: 4850
ocena: 17/20
18

Zjawy, duchy, wizje, sny... Określ, jaką funkcję pełnią w literaturze różnych epok.

Pomimo ogromnego postępu technicznego, jaki dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach świat wciąż kryje wiele tajemnic, a pewne zjawiska mimo usilnych prób wielu naukowców i badaczy pozostają niewytłumaczalnymi zagadkami natury. Taki właśnie jest świat metafizyczny,...... czytaj dalej

dodano: 2013-07-25
ilość słow: 4548
ocena: 18/20