stat4u

Prezentacje maturalne sortuj według: daty oceny ilości słów

19

Motyw walki dobra ze złem w literaturze.

Tematem mojej prezentacji jest motyw walki dobra ze złem w literaturze. Postaram się omówić i przeanalizować wybrany problem na podstawie poszczególnych tekstów kultury. Pozwolą Państwo, że swój wywód rozpocznę od zdefiniowania motywu walki dobra ze złem. Dobro i z...... czytaj dalej

dodano: 2013-11-06
ilość słow: 2470
ocena: 19/20
20

Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich.

Nie ma takiej zbrodni, która nie pociągałaby za sobą jakiś konsekwencji lub też nie miała żadnego wpływu na ludzką psychikę. Każdy kto ma kontakt ze zbrodnią czy też jest bezpośrednim jej obserwatorem lub jej wykonawcą, doświadcza przeróżnych przeżyć wewnętr...... czytaj dalej

dodano: 2013-10-27
ilość słow: 2678
ocena: 20/20
20

Jak się buduje nastrój grozy? Porównaj zabiegi artystyczne wykorzystane w wybranych dziełach literackich i filmowych.

Od dawna interesuje mnie budowanie nastroju grozy, dlatego zdecydowałem się wybrać ten temat i porównać zabiegi artystyczne wykorzystywane w dziełach literackich oraz filmowych. Najpierw zacznę jednak od wyjaśnienia najważniejszych terminów związanych z tematem. Fanta...... czytaj dalej

dodano: 2013-10-16
ilość słow: 3503
ocena: 20/20
19

Obraz Warszawy w ,,Lalce'' Bolesława Prusa i na obrazach Aleksandra Gierymskiego.

Miasto od początków swego istnienia miało dwa skrajne oblicza. Z jednej strony bowiem było symbolem przybytku , przepychu , postępu cywilizacyjno-kulturowego , z drugiej zaś w jego zakamarkach i zaułkach gnieździło się mnóstwo biedoty , żebraków i robotników , zamie...... czytaj dalej

dodano: 2013-10-11
ilość słow: 1900
ocena: 19/20
20

Symbolika stroju w literaturze i sztuce.

Powodów, dla których człowiek zaczął się ubierać, może być wiele. Niektóre z nich mogą być następujące: będąc nagim odczuwał wstyd, ubranie stanowiło ochronę przed zimnem, zaś w późniejszych czasach stało się też formą ukazania swojej indywidualności. U...... czytaj dalej

dodano: 2013-10-01
ilość słow: 3462
ocena: 20/20
20

Duchy, mary i upiory w utworach Adama Mickiewicza. Omów temat na wybranych przykładach.

Motyw duchów, zjaw i upiorów przede wszystkim kojarzony jest z literaturą popularną. Wskazuje się też na jego romantyczno – folklorystyczny rodowód, sugerując, że nie niesie on ze sobą grozy, ponieważ przedstawia zjawiska wytłumaczone przez ludową wizję świata. D...... czytaj dalej

dodano: 2013-09-30
ilość słow: 2651
ocena: 20/20
20

Wpływ miłości na wybory moralne bohaterów.

Temat mojej prezentacji brzmi: wpływ miłości na wybory moralne bohaterów. Omów problem w oparciu o przykłady literatury z różnych epok literackich. Motyw miłości został poruszony wiele razy w każdej z tych epok, dlatego nie sposób w przeciągu piętnastu minut omów...... czytaj dalej

dodano: 2013-09-30
ilość słow: 2583
ocena: 20/20
20

Portret Żyda w literaturze XIX i XX wieku.

Żydzi w wieku XIX stanowili kilkanaście procent ogółu polskiego społeczeństwa. Szowinistyczny mit głosi, że sprytnie skupili w swoich rękach handel i bankowość, a także rozpijali polskich chłopów. W rzeczywistości obowiązywał ich Polsce odwieczny, oficjalny zakaz...... czytaj dalej

dodano: 2013-09-29
ilość słow: 3472
ocena: 20/20
20

Szekspirowski bohater tragiczny. Omów wybrane przykłady postaci

Swoja prezentację chciałabym rozpocząć od słownikowej definicji pojęć takich jak: tragizm i bohater tragiczny. Tragizm – to jedna z najważniejszych kategorii estetycznych. To nierozerwalny konflikt pomiędzy wartościami i koniecznościami określającymi życie bohater...... czytaj dalej

dodano: 2013-09-27
ilość słow: 2007
ocena: 20/20
18

Moralne konsekwencje złych wyborów i ich wpływ na życie człowieka.

Chciałabym dzisiaj przed państwem przedstawić zagadnienie dotyczące molarnych konsekwencji złych wyborów w życiu bohaterów literackich. Jednakże musze przyznać, iż moralność nie dotyczy tylko opasłych tomów, dotyczy również każdego z nas. Moralność to nie jest...... czytaj dalej

dodano: 2013-09-26
ilość słow: 1634
ocena: 18/20