stat4u

Prezentacje maturalne sortuj według: daty oceny ilości słów

15

Obraz świata, Boga i człowieka w literaturze renesansu i baroku.

Tematem mojej prezentacji jest: Obraz świata, Boga i człowieka w literaturze renesansu i baroku. Trzy motywy: Bóg, człowiek , świat - nierozerwalnie związane są ze sobą i obecne w każdej epoce. Świat można bowiem oglądać przez pryzmat Istoty najwyższej, albo cz... czytaj dalej

dodano: 2011-09-08
ilość słow: 2044
ocena: 15/20
16

Różnorodność odmian liryki miłosnej.

Liryka miłosna „wyspecjalizowała się” w wyrażaniu uczuć miłosnych, utwory realizujące temat miłości nazywamy erotykami. Sposób ukazywania miłości zmienia się w każdej epoce, wpływają na to m.in. poglądy filozoficzne. Liryka miłosna ukazuje wewnętrzne przeż...... czytaj dalej

dodano: 2011-09-07
ilość słow: 2165
ocena: 16/20
16

Patriotyzm polaków przedstawiony w literaturze.

Historyczne zawiłości sprawiły, że za główną cechę Polaków uznaje się nienaganny patriotyzm. Nienaganny, czyli bezwarunkowy, będący wartością absolutną. Powstania, zabory, wojny – w istocie nie brakowało w przeszłości sytuacji umożliwiających dowodzenie wła...... czytaj dalej

dodano: 2011-09-07
ilość słow: 2601
ocena: 16/20
16

Błądzić jest rzeczą ludzką

Problem trudnych decyzji od początku istnienia świata towarzyszy człowiekowi w jego życiu codziennym. Wynikiem możliwości dokonywania wyboru są: dobre jak i złe posunięcia życiowe człowieka, które często wykorzystywane są przez twórców literackich. W utworach lite...... czytaj dalej

dodano: 2011-09-07
ilość słow: 2586
ocena: 16/20
16

Rola domu rodzinnego w kształtowaniu się postaw moralnych i społecznych bohaterów.

Dom rodzinny, rodzina to pojęcie kojarzące się chyba każdemu człowiekowi z jego najbliższym otoczeniem, w którym przychodzi na świat, stawia pierwsze kroki i uczy się pierwszych słów. Gniazdo rodzinne to nie tylko mury jakiegoś budynku, lecz ludzie kochający się naw...... czytaj dalej

dodano: 2011-09-09
ilość słow: 1991
ocena: 16/20
16

Sny, widzenia, proroctwa. Przedstaw ich funkcje w wybranych utworach literackich.

Tematem mojej dzisiejszej wypowiedzi jest zagadnienie dotycząc sny i sennych wizji oscylujące na płaszczyźnie literatury. Problematyka poruszana przez mnie brzmi dokładnie tak; Motyw snu i wizji sennej w literaturze. Omów różne jego wykorzystanie i funkcje w wybranych utw...... czytaj dalej

dodano: 2012-03-29
ilość słow: 1630
ocena: 16/20
16

Topika miłości w liryce na przestrzeni wieków. Scharakteryzuj poetyckie sposoby wyrażania uczuć, odwołując się do twórczości autorów z różnych epok.

Tematem wygłaszanego przez mnie zagadnienia jest: Topika miłości w liryce na przestrzeni wieków. Scharakteryzuj poetyckie sposoby wyrażania uczuć, odwołując się do twórczości autorów z różnych epok. Miłość to dość częsty watek przedstawiany na maturze z język...... czytaj dalej

dodano: 2012-03-29
ilość słow: 1493
ocena: 16/20
17

Zło rodzi zło. Omów problem na podstawie wybranych utworów.

Zło to antynomia dobra. Jest różnorako postrzegane w literaturze, filozofii, sztuce: jako zło uosobione, jako abstrakt, jako element natury człowieka, a w końcu jako krystaliczne zło. Skąd bierze się zło? Wydaje nam się ono zwyczajne, że niemal banalne. Dostrzegamy t...... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01
ilość słow: 2091
ocena: 17/20
17

Przedstaw sposoby ukazywania ukochanych kobiet w literaturze różnych epok i określ ich związek z konwencją literacką.

Nie istnieje chyba bardziej wdzięczny temat do opiewania w twórczości literackiej, niż miłość mężczyzny do kobiety. Uczucie jakże różnorodne, przybierające różne oblicza, pojawiające się czasem w najmniej odpowiednim momencie, niszczące wszystko, co napotka na s...... czytaj dalej

dodano: 2011-09-02
ilość słow: 2258
ocena: 17/20
17

Reklama informacją, ekspresją i zachętą. Omów typy funkcji komunikatywnej tekstów, posługując się przykładami wybranych reklam.

Termin ‘reklama’ wywodzi się z łacińskiego słowa ‘clamare’, które oznacza ‘krzyczeć’, ‘wołać głośno’(‘clamo’ – krzyczę). Definiowana jest na wiele sposobów (w literaturze przedmiotu): „jest jednym z elementów strategii marketingowej, a ściśl...... czytaj dalej

dodano: 2011-09-02
ilość słow: 4274
ocena: 17/20