stat4u

Prezentacje maturalne sortuj według: daty oceny ilości słów

19

Ambicja siła twórcza czy niszczycielska? Omów problem na wybranych przykładach z dzieł literackich różnych epok.

Według słownikowej definicji jest to poczucie własnej wartości i chęć jak najlepszego jej spożytkowania; aspiracje, pragnienie osiągnięcia wyższej pozycji i prestiżu społecznego, sukcesów, powodzenia, sławy; szlachetna duma, godność osobista, honor, miłość wła...... czytaj dalej

dodano: 2011-08-30
ilość słow: 1872
ocena: 19/20
20

Czym jest tolerancja? Rozważ problem odwołując się do postaw bohaterów literackich i własnych przemyśleń.

Tematem mojej prezentacji jest problem tolerancji w literaturze oraz moich własnych przemyśleniach, dlatego też chciałbym zacząć od wyjaśnienia czym jest tolerancja. Otóż według autorów Słownika Języka Polskiego tolerancja to szacunek dla cudzych poglądów, wierzeń...... czytaj dalej

dodano: 2011-08-30
ilość słow: 2296
ocena: 20/20
20

Arkadia i jej obraz. Przedstaw jak ten motyw funkcjonuje w literaturze różnych epok

Temat mojej pracy to: „Arkadia i jej obraz. Przedstaw jak ten motyw funkcjonuje w literaturze różnych epok”. Tęsknota człowieka za szczęśliwym i doskonałym życiem ma bardzo długą tradycję. Już w czasach starożytnych możemy zaobserwować pamięć o „złotym wie...... czytaj dalej

dodano: 2011-08-30
ilość słow: 2442
ocena: 20/20
18

Bawi, mami, perswaduje, czyli o języku w reklamie.

Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia jest rola języka w reklamie. Opieram się na tezie, że pewne cechy języka reklamy są niezwykle ważne dla jej dobrego odbioru i chęci zakupu towaru. By jednak mówić o tym temacie, należy rozpocząć od samej definicji reklamy oraz...... czytaj dalej

dodano: 2011-08-30
ilość słow: 3373
ocena: 18/20
20

Błędny rycerz. Scharakteryzuj na wybranych przykładach

Wizerunek i postawa błędnego rycerza swój pierwowzór ma w epoce średniowiecza. Wtedy właśnie motyw rycerza był bardzo popularny – literatura tej epoki zawierała bogate odniesienia do takich rycerskich postaci. W ówczesnym feudalnym rycerstwo było warstwą społeczn... czytaj dalej

dodano: 2011-08-30
ilość słow: 3469
ocena: 20/20
20

Bohater literacki i jego kreacja filmowa. Analiza porównawcza na wybranych przykładach.

Pisarze wszystkich minionych epok mieli ambicje, by uczyć, wskazywać ludziom jak powinni postępować, kreowali, więc w swych dziełach bohaterów idealnych. Z pewnością wierzyli, że literatura może oddziaływać na odbiorców, może ich doskonalić. Z upływem czasu ta wi...... czytaj dalej

dodano: 2011-08-30
ilość słow: 1712
ocena: 20/20
20

Bohater literacki w konflikcie z prawem. Przedstaw i oceń sytuacje, w jakich znaleźli się wybrani przez Ciebie bohaterowie dzieł różnych epok.

Konflikt człowieka z prawem jest niemal odwiecznym problemem z jakim borykają się ludzie bez względu na status społeczny i zajmowaną pozycję. Trzeba jednak zwrócić uwagę jak różne bywają pobudki oraz podstawy kierujące człowiekiem , który decyduje się dokonać cz...... czytaj dalej

dodano: 2011-08-30
ilość słow: 1184
ocena: 20/20
20

Bohater negatywny w literaturze. przedstaw różne kreacje w wybranych utworach.

Zanim rozpocznę rozważania na temat sposobów przedstawiania negatywnych bohaterów , wspomnę o kwestii zła, które reprezentują czarne charaktery. Już w definicji tych postaci mówiącej, że uosabia ona postawy i cechy charakteru, które są niezgodne z oczekiwaniami zar... czytaj dalej

dodano: 2011-08-30
ilość słow: 2367
ocena: 20/20
19

Bohater wierny swoim ideałom. Omów na wybranych przykładach.

Cechą charakterystyczną literatury jest to, że istnieje szereg motywów, które powracają niezależnie od epoki. Wszelakiego rodzaju toposy, symbole zachowania człowieka i jego kondycji, które w każdej epoce zyskują nowy wymiar, jednym z takich motywów jest właśnie t...... czytaj dalej

dodano: 2011-08-30
ilość słow: 2820
ocena: 19/20
20

Bohater zbuntowany. Przedstaw i porównaj literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych

Od zarania ludzkości istniały jednostki, które nie zgadzały się z porządkiem otaczającego ich świata, co prowadziło je do tragicznych konfliktów. Mogę nawet zaryzykować twierdzenie, że bunt jest wpisany w naturę człowieka. Ludzie od zawsze buntowali się przeciw ob...... czytaj dalej

dodano: 2011-08-30
ilość słow: 2162
ocena: 20/20