stat4u

Wypracowania sortuj według: daty oceny

Czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że bohaterowie romantyczni to bohaterowie tragiczni? Na czym polegał ich tragizm?

Epoka romantyzmu stworzyła nowy typ bohatera literackiego, który pojawiał się w większości utworów pisanych w tamtych czasach –  jest to ktoś wyobcowany, samotny, nieszczęśliwie zakochany i bardzo wrażliwy indywidualista, często poeta, kt... czytaj dalej

dodano: 2014-06-03

Troska o losy ojczyzny w dorobku twórców renesansu.

Twórcy renesansowi kojarzą nam się przede wszystkim z utworami opisującymi życie na wsi, na dworze, z literaturą parenetyczną. Ale nie wolno zapominać, że wśród pisarzy tamtej doby znalazło się taż kilku twórców utworów politycznyc... czytaj dalej

dodano: 2014-06-03

Trud wierności sobie. Słowa te uczyń mottem rozważań o postawie wybranych bohaterów literackich wiernych swoim ideałom.

Bernard Shaw powiedział, że „Ideały są jak gwiazdy. Nie można ich dosięgnąć, ale trzeba się według nich kierować”. Zgadzam się z tą opinią, ale wiem, że w rzeczywistości trudno jest wytrwać przy swoich ideałach, być im wiernym, nie zważając na o... czytaj dalej

dodano: 2014-06-03

Trzeba być tym, który zostaje. - "Dżuma" A. Camus

Czytając „Dżumę” A. Camus, możemy zaobserwować różne zachowania ludzi w obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą epidemia. Jedni bohaterowie robią wszystko, żeby pomóc cierpiącym, ulżyć im, znaleźć lekarstwo na dżumę (tak jak doktor Rieux, ... czytaj dalej

dodano: 2014-06-03

Twoje pokolenie wobec bohaterskich postaw romantyzmu.

Czy prądy filozoficzne, poglądy na świat i recepty na życie sprzed setek lat mogą być przez współczesnych akceptowane i przyjmowane jako właściwe i słuszne? „Im dłużej żyję, tym mocniej czuję, że to, co było dość dobre dla naszych ojcó... czytaj dalej

dodano: 2014-06-03

Tylko praca daje okazję nam w nas samych pokazać to, czym naprawdę jesteśmy.

W dzisiejszych czasach praca jest czymś cenionym, bo – niestety – trudno dostępnym. Wielu ludzi boryka się z bezrobociem, ale gdy już znajdą pracę, szanują ją i robią wszystko, żeby jej nie stracić. Bo kiedy nie pracujesz, ale jesteś na utrzymaniu rodzic... czytaj dalej

dodano: 2014-06-03

Uczuciowość człowieka kształtuje się w domu.

Coraz częściej słyszymy w telewizji, czytamy w gazetach o coraz młodszych dzieciach, które dopuszczają się czasem nawet okrutnych zbrodni. To, co mnie zawsze bardzo interesowało, to fakt, że ogromna część tych młodych ludzi nie ma żadnych skrupułów, wyrzut&oac... czytaj dalej

dodano: 2014-06-03

"Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę" J. Liebert. Odnieś powyższą myśl do bohaterów literackich, wybierających łatwe bądź trudne drogi życiowe.

Dorosłość rozpoczyna się wtedy, kiedy zaczynamy samodzielnie podejmować decyzje. Najpierw dokonujemy nieskomplikowanych wyborów, np. w co się ubrać czy co zjeść na obiad. W momencie skończenia szkoły podstawowej czy gimnazjum podejmujemy pierwszą poważną de... czytaj dalej

dodano: 2014-06-03

Udowodnij, że nowelistyczna twórczość po powstaniu styczniowym była dokumentacją zamierzeń pokolenia przedstawionych w wierszu Asnyka "Do młodych".

Powstanie styczniowe było ogromnym wstrząsem dla Polaków. Po raz kolejny nie udało się odzyskać niepodległości, znowu okazało się, że walka zbrojna nie przynosi efektów, a ludzie giną bez potrzeby. Dlatego też wraz z upadkiem tego powstania, skończył... czytaj dalej

dodano: 2014-06-03

Ustosunkuj się do przesłania "Dżumy", że walczyć ze złem to nie godzić się na żadną rację uzasadniającą śmierć.

Czytając „Dżumę” A. Camus, możemy zaobserwować różne zachowania ludzi w obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą epidemia. Jedni bohaterowie robią wszystko, żeby pomóc cierpiącym, ulżyć im, znaleźć lekarstwo na dżumę (tak jak doktor Rieux, ... czytaj dalej

dodano: 2014-06-03