stat4u

Wypracowania sortuj według: daty oceny

Analiza i interpretacja "Ody do młodości".

„Oda do młodości” Adama Mickiewicza była niekwestionowanym hymnem młodego pokolenia romantyków polskich. Pokolenie-rówieśnicy Mickiewicza, identyfikowali się z hasłami utworu, odczytywali je, jako manifestacje programowe. Widzieli w „Odzie…” wyraz romantycznego buntu wob... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01

Symbolizm w "Weselu".

"Wesele" Stanisława Wyspiańskiego to utwór z okresu Młodej Polski powstały w 1901 roku, a zainspirowany autentycznym weselem, na którym autor był jednym z gości. Dzięki licznym symbolom ukazującym głęboką prawdę o Polsce i ukazaniu najważniejszych problemów w tym okresie ut... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01

Jaka jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku?

Słowa „Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, człowiecze z końca wieku?" pochodzą z wiersza „Koniec wieku XIX" Kazimierza Przerwy-Tetmajera i dotyczą poczucia ideowej próżni w wyniku bankructwa ideałów pozytywistycznych. Człowiek u schyłku XIX wieku czuł się be... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01

Galeria postaci ludzkich w prozie XX-lecia międzywojennego.

Jeśli bohaterów rożnych utworów dwudziestolecia międzywojennego wyobrazilibyśmy sobie jako mieszkańców jednego hotelu, a na drzwiach pokoi zamiast ich nazwisk umieścilibyśmy tabliczki informacyjne o stosunku tych ludzi do życia i świata, niewątpliwie na tych wizytówkach znala... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01

Rewolucja angielska w XVII wieku

Od początku XVII wieku społeczeństwo angielskie ulegało licznym podziałom. Oprócz starej arystokracji ziemskiej (nobility) coraz większe znaczenie zaczęła zyskiwać nowa, prężna szlachta (gentry), którą z zamożnym mieszczaństwem łączyły interesy, a nawet koligacje małże... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01

Imperium Karola Wielkiego

Po upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego w 476 roku n.e. Europa pogrążyła się w chaosie spowodowanym wielką wędrówką ludów przybyłych ze wschodu i z północy. Przez paręset lat na zachodnich obszarach dawnego Imperium Roma-num zmieniała się konfiguracja plemion i powstającyc... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01

Demokracja szlachecka w Polsce na tle europejskich monarchii absolutnych

Nowożytność w Europie to różne poglądy na formę sprawowania władzy w państwie. Najbardziej charakterystyczne to demokracja szlachecka i monarcha absolutna. Polski sposób rządów kształtował się na przestrzeni wieków. Począwszy od Piastów skończywszy na Wolnej Elekcji. Spr... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01

Historia Kazimierza nad Nerem

Okolice dzisiejszego Kazimierza były zamieszkałe już w czasach prehistorycznych, o czym świadczą liczne wykopaliska. W roku 1934 pewien archeolog wraz z dziećmi odnalazł cmentarzysko nad Nerem, pochodzące według określenia Kustosza Muzeum Etnograficznego w Łodzi z okresu wczesno... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01

Mezopotamia okres babiloński i asyryjski

OKRES STAROBABILOŃSKI Nowosumeryjska struktura polityczna istniała w Mezopotamii jedno stulecie. Stara stolica Ur została zburzona, a do władzy doszli regionalni książęta. Ta sytuacja utrzymywała się do czasu gdy babiloński król Hammurabi ponownie wskrzesił mezopotamską jedno... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01

Polityka Cesarstwa wobec Polski w okresie wczesnopiastowskim

Polityka zagraniczna (a zatem stosunki z innymi krajami) Cesarstwa Rzymskiego wobec Polski pierwszych Piastów charakteryzowała się głównie chęcią podporządkowania nowopowstałego państwa, jakim była Polska w X w. W mojej pracy postaram się ukazać działania cesarzy niemieckich ... czytaj dalej

dodano: 2011-09-01