stat4u

Regulamin strony

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Właścicielem i administratorem serwisu esciaga.net jest firma App2Perfect zwana w dalszej części regulaminu administratorem.

2. Poniższy regulamin ma na celu przedstawienie zasad, warunków korzystania oraz świadczenia usług w serwisie internetowym esciaga.net zwanym w dalszej części regulaminu serwisem.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem w celu uniknięcia sytuacji spornych i niejasnych.II ADMINISTRACJA SERWISEM

1. Administratorzy serwisu dołożą wszelkich strarań, aby teksty zawarte w serwisie nie zawierały błędów merytorycznych i językowych, jednak nie biorą odpowiedzialności w przypadku pojawienia się tego typu błędów.

2. Administratorzy dołożą wszelkich starań, aby usługo świadczone w serwisie przebiegały bez zakłóceń i błędów i jednocześnie nie biorą odpowiedzialności za czasowe przerwy w działaniu serwisu oraz inne problemy techniczne spowodowane przez "siły wyższe" na które administratorzy nie mają wpływu.


III PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Oferowane w serwisie prezentacje maturalne są jedynie przykładową treścią prezentacji i wzorem do napisania własnej pracy. Zabrania się wykorzystywania całej pracy lub jej części na egzaminie maturalnym.

2. Zakupiona prezentacja maturalna może być wykorzystywana jedynie na użytek własny przez osobę która ją wykupiła, rozpowszechnianie tekstów prezentacji maturalnych w całości lub części bez zgody administratorów serwisu jest zabronione.

3. Wszelkie teksty, grafiki i inne części serwisu są własnością administratorów i używanie ich, a zwłaszcza publikowanie w internecie oraz innych miejscach bez zgody administratorów jest surowo zabronione.

4. W przypadku gdy po opłaceniu dosępu do całości prezentacji, po wpisniu kodu nie zostaje ona odblokowana lub wystąpią inne problemy użytkownik powinien się skontaktować z administratorami serwisu w celu wyjaśnienia problemu.

5. Użytkownik zgadza sie na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zlecenia, czyli zamówienia i otrzymania zakupionych prezentacji maturalnych.

6. Użytkownik podając swój adres email w dziale "Newsletter" wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości komercyjnych zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik jak i administratorzy wszelkie spory zobowiązują się rozwiązywać polubownie.

2. Wszelkie pytania i niejasności należy zgłaszać na adres email biuro@esciaga.net

3. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu bez informowania o tym użytkowników.