stat4u

Jak napisać konspekt do prezentacji.

Zanim można podejść do ustnej części matury z języka polskiego, trzeba poświęcić odpowiednio dużo czasu na przygotowania. Jedną z bardzo ważnych rzeczy jest konspekt  - jego wykonanie jest wręcz obowiązkowe, dodatkowo stanowi sporą pomoc przy późniejszej organizacji pracy oraz już podczas właściwej prezentacji. Konspekt tworzy się wedle reguł, o jakich z pewnością można dowiedzieć się od nauczyciela języka polskiego. Nie zawsze jednak jest to możliwe, dlatego też pewne informacje warto uzyskać na przykład w formie krótkiego poradnika.

Jak stworzyć konspekt? Otóż jest to dość proste, jeśli już wiesz, jak mniej więcej ma wyglądać prezentacja. Wszystkie treści wliczane do konspektu trzeba zawrzeć na jednej kartce, powinien on zostać przygotowany w staranny sposób w formacie a4, oczywiście z wykorzystaniem komputera. Nie jest to oczywiście coś, co podlega ocenie, ale znacznie lepiej będzie zadbać o konspekt jak najbardziej. Bez wykonania konspektu nauczyciel języka polskiego może nie dopuścić danej osoby do egzaminu. Termin oddania jest określony, zazwyczaj robi się to dość wcześnie, ale można też oddać konspekt na kilka dni przed zbliżającą się maturą ustną.

Dlaczego jest to tak ważne? Konspekt przydaje się obu stronom – nauczycielowi i uczniowi podchodzącemu do egzaminu. Nauczyciel wykorzystuje przygotowany konspekt w celu zapoznania się z planem prezentacji maturzysty, może się z niego dowiedzieć o zakresie poszukiwań literackich i nie tylko, może określić temat, użyte źródła itd. Dla egzaminowanego taki plan jest świetnym szkieletem pod wypowiedź ustną, dzięki któremu nie trzeba nawet zapisywać całości prezentacji, wystarczy jedynie wiedzieć, jak poprowadzić swój tok wypowiedzi, by nie pobłądzić.

Jakie są reguły? Odkąd w ogóle pojawił się konspekt przygotowywany do prezentacji maturalnej, jego realizacja obwarowana została ścisłymi zasadami. W bardzo niewielu przypadkach można te zasady modyfikować lub się od nich uchylać. Przede wszystkim trzeba zachować format A4 i jedną ze standardowych czcionek (polecana jest Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5), a w środku mają się zawierać takie informacje jak imię i nazwisko zdającego, temat prezentacji, literatura podmiotu, literatura przedmiotu, ramowy plan wypowiedzi oraz wykaz materiałów pomocniczych. Ramowy plan wypowiedzi konstruuje się przez określenie głównego zagadnienia prezentacji, wypisanie kolejno elementów, na których chcemy się skoncentrować oraz wyciągnięte wnioski. Takie informacje można stworzyć sobie dużo wcześniej, a później tylko z nich skorzystać. Konspekt zrealizowany bez akceptowania zasad może zostać odrzucony przez nauczyciela języka polskiego.

Skąd mam wiedzieć, co to… Otóż wszystkie informacje umieszczone w konspekcie muszą się tam pojawić i dodatkowo zostać podane w prawidłowy sposób. Co jednak w przypadku, gdy nie wiemy, co wpisać w danym podpunkcie? Najwięcej wątpliwości pojawia się w zakresie literatury podmiotu i przedmiotu. Literatura podmiotu odnosi się do głównych dzieł, które tak jakby najbardziej przysłużyły się do podjęcia akurat takiego tematu prezentacji. Można tu wpisać „dzieła” ogólnie, a więc niekoniecznie literackie. W literaturze przedmiotu wpisuje się różnego rodzaju materiały krytyczno-literackie, dzięki którym możliwe było zrealizowanie tematu w jak najlepszy sposób. W konspekcie wypunktować należy również materiały pomocnicze, jeśli ich używamy – tutaj wpisujemy na przykład filmy, muzykę, nagrania – wszystko wraz z nośnikami.

Co jeszcze jest ważne  w konspekcie? To dość ważny dokument i musi wyglądać starannie. Zachowanie zalecanej formy to tylko coś w rodzaju pretekstu, by móc podejść do części ustnej matury z języka polskiego. Tak naprawdę konspekt ma nam pomagać, a więc zadbajmy o czytelność, zapisanie tam wszystkich materiałów pomocniczych (jeśli czegoś nie będzie w konspekcie, może zostać skonfiskowane na czas trwania prezentacji), oraz o stworzenie dokładnego ramowego planu wypowiedzi. Ten plan może okazać się niezwykle przydatny, gdy nagle zapomnimy, o czym mamy dalej mówić.