stat4u

Jak napisać dobrą prezentację maturalną.

Prezentacja maturalna stanowi składnik tzw. nowej matury, która została wprowadzona od 2005 roku. Realizowana jest jako część egzaminu maturalnego z języka polskiego, stanowi więc odpowiednik dawniej stosowanego egzaminu polegającego na losowaniu pytań. Obecnie prezentacja maturalna wciąż jeszcze funkcjonuje, więc mimo prognoz jej zlikwidowania oraz ponownej zmiany na starą formułę egzaminu ustnego, warto wiedzieć, jak ją napisać, żeby osiągnąć najlepszy wynik – dwadzieścia punktów na dwadzieścia możliwych.

Prezentację maturalną piszemy, choć jest to egzamin ustny, i to dość wcześnie. Należy podejść do tego zadania na pół roku przed planowanym terminem matury, a sam temat wybiera się już na początku trzeciej klasy. Nauczyciel proponuje listę tematów, uczeń może również zaproponować swój temat, zgodny z zainteresowaniami. Zazwyczaj temat musi być zgłoszony w konkretnym terminie i nie można go zmieniać, jest to możliwe jedynie w wyjątkowych przypadkach i zazwyczaj powoduje sporo zamieszania (także dla ucznia, który musi wtedy kompletować kolejne, inne zestawy lektur i opracowań…). Ważnym etapem w przygotowywaniu prezentacji maturalnej jest stworzenie konspektu, który trzeba złożyć u nauczyciela również w terminie. Dodatkowo konspekt, podobnie jak bibliografia, jest przygotowywany w oparciu o pewne reguły i jeśli coś zostanie zrobione nie tak, trzeba koniecznie wykonać zalecane poprawki.

Dobra prezentacja maturalna nie powstaje w jeden dzień, choć duża część osób podchodzących do egzaminu maturalnego deklaruje „improwizację” lub też pisanie w ostatniej chwili, jeśli nauczyciel koniecznie chce zobaczyć treść naszej wypowiedzi. Ważną kwestią jest fakt, że jest to właśnie wypowiedź, czyli forma ustna, a więc wymaganie przynoszenia prezentacji na papierze mija się z celem (co innego konspekt i bibliografia). Maturzyści traktują to więc dość ulgowo i nie stresują się zbytnio w ciągu roku ani nawet drugiego półrocza trzeciej klasy. Brak stresu stanowi dobre zjawisko, ponieważ można lepiej i wydajniej pracować na przykład nad pogłębieniem wiedzy odnośnie wybranych pozycji literackich i nie tylko. I oczywiście niekoniecznie prezentacja musi być „napisana”. To nie praca naukowa! Właściwym krokiem jest robienie notatek i zestawień, które posłużą do zaplanowania swojej wypowiedzi w ramach już przygotowanego kontekstu. Obecnie dzięki wszechobecnym komputerom można bardzo łatwo zwiększać posiadaną bazę wiedzy i materiałów, stale ją aktualizując.

Właściwie zaplanowana i przeprowadzona prezentacja stanowi jedną z części biletu na wymarzone studia. Warto więc podejść do sprawy poważnie. Poniżej kilka porad dla maturzystów, którzy stoją u progu nowego wyzwania, jakie stanowi pierwszy ważny egzamin na ich drodze.

- Zacznij pracę od początku. Jeśli będziesz postępować systematycznie, z pewnością osiągniesz rezultaty nawet bez większego wysiłku, a z przyjemnością, jaka zazwyczaj towarzyszy pogłębianiu wiedzy. Nie opuszczaj żadnego z etapów przygotowywania prezentacji, traktuj poważnie wybór tematu, wykonanie konspektu, zgromadzenie interesującej bibliografii, przygotowanie swojej wypowiedzi.

- Wybierz interesujący dla siebie temat. Niech to nie będzie losowa propozycja, nie polegaj też na wsparciu rodziców czy znajomych – to nie oni będą przygotowywać i wygłaszać prezentację.

- Sprawdź, jak możesz zainteresować innych (w tym przypadku oczywiście komisję) swoim tematem. Wykorzystaj różne aspekty, skorzystaj z literatury, krytycyzmu, obrazów, muzyki oraz połączenia tych wszystkich możliwości.

- Pamiętaj, że masz sposobność do skorzystania z komputera oraz różnych pomocy. Zaplanuj, co chcesz pokazać i w jaki sposób. Sprawdź, czy dany rodzaj materiału lepiej prezentuje się pokazywany w rzeczywistości, czy może za pomocą komputera lub projektora.

- Postaw na planowanie. Nawet jeśli nie masz wielu różnych źródeł, możesz przykuć uwagę komisji interesującym rozplanowaniem swojej prezentacji. Stopniuj natężenie informacji, przeplataj je – na przykład staraj się co jakiś czas wtrącić coś, co jest nietypowe, oryginalne, jakąś ciekawostkę lub śmieszną konkluzję.

- Nie musisz uczyć się na pamięć treści, jakie chcesz zawrzeć w prezentacji. Jeśli konspekt będzie przygotowany poprawnie i jeśli spędzisz wystarczająco dużo czasu na szukaniu właściwych źródeł, analizowaniu ich itd., z pewnością na egzaminie nie pojawią się żadne problemy. Ważne! Gdy masz kłopoty z formułowaniem zdań, tworzeniem właściwych dla języka struktur gramatycznych, z trudem przychodzi ci płynne mówienie – ćwicz te umiejętności mówiąc o czymkolwiek, możesz też nagrywać siebie i odsłuchiwać.

- Zrób kilka prób prezentacji przed wyimaginowaną komisją lub komisją złożoną ze znajomych. Przed egzaminem przyda się próba generalna – według harmonogramu, z wykorzystaniem wszystkich mediów itd.

- Pamiętaj, że masz tylko kilkanaście minut na zaprezentowanie swojej wiedzy. Nie trać ich ani na mówienie nie na temat, ani na przygotowywanie multimediów czy innych materiałów. Wszystko musisz mieć zapięte na ostatni guzik.